به عهد خویش وفادارم

و می گویی که می مانی

میان لحظه های عشق و مستی

هنوزم یاد می دارم

و می گویی تمام آرزوهایت

من تنهای خاموشم

هنوزم یاد می دارم

و می گویی که هر لحظه که می آید

شمارش می کنی تا لحظه دیدار

هنوزم یاد می دارم

و این حرفت به یادم ماند

که میمانی تمام عمر بر عشقت

هنوزم یاد می دارم

بدان من هم بر این یادم

به عهد خویش

تا آخرین ساعت

وفادار  تو می مانم

/ 2 نظر / 25 بازدید
rihana

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

یاری

شما دیروز برام کامنت گذاشتید؟