شنیدم که کسی می گوید

همیشه حق با دیوانه هاست!

راست می گوید به گمانم که کنون

دور دور مرگ این افسانه هاست

دور افسانه ی لیلی سر آمده است

دور خالی شدن پیمانه هاست

دوستی دیگر مرا می گفت دی

دور امروز ، دور باطل پروانه هاست

از آمدن برق جنون به پروانه رسید

روزگار رفتن بی بهانه هاست

ما در پی یک جرعه می ناب ولیک

ناغافل از اینکه روزکار گزمه هاست!

/ 4 نظر / 9 بازدید
الهه

من کنار توام و تو به جست و جوی من از هفت بام فرود می آیی تو کنار منی و من به جست و جوی تو از هفت بیشه عبور می کنم منتظر حضور گرمتون هستم

الهه

گنجه دارم ولی این گنجه دیگه گنجایش نداره!

مهدیه

من نمی دانم چه دوره ایست اما هر چه که هست دوره ی مسخره ای ست