سرزمین گمشده

شعر و دلنوشته و عاشقانه و عشق

اسفند 87
3 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
43 پست
آذر 87
70 پست
آبان 87
39 پست
دنیا
4 پست
جامعه
3 پست
مردم
3 پست
دلنوشته
8 پست
عشق
29 پست
تنهایی
12 پست
انتظار
4 پست
دلتنگی
15 پست
شب
3 پست
یار
9 پست
سپیدار
9 پست
شبنم
1 پست
دل
7 پست
خـــــون
4 پست
شعر
9 پست
تولد
1 پست
صدا
1 پست
سین
2 پست
ادبیات
4 پست
خیانت
1 پست
غزه
1 پست
زیتون
1 پست
یلدا
1 پست
من_و_تو
2 پست
پیرمرد
1 پست